:: KURSUS PENGURUSAN ASRAMA KEPADA PENYELIA

Kursus Pengurusan Asrama Kepada Penyelia Asrama telah diadakan pada 6 - 9hb. Julai 2009 bertempat di Kondo Istana Hotel, Langkawi Kedah.
Tujuan kursus adalah untuk mempertingkatkan kemahiran pengurusan asrama.
Antara isi kandungan kursus adalah:
a. Bidang dan Peranan Penyelia
b. Tatakelakuan Penjawat Awam
c. Pengurusan Sistem Fail
d. Tatacara Pengurusan Aset
e. Pengurusan Fizikal Asrama
f. Pengurusan Asrama
g. Sistem Maklumat Asrama

Bahanan taklimat:
> Sistem Maklumat Asrama